LPEU/2018/169 COM(2018)771 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKE Investičný plán pre Európu: hodnotenie a...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PS_MFSR_oznamenie-EK.docx 25 kB Stanovisko Prevziať Prevziať