LPEU/2018/146 COM(2018)746 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežné-stanovisko_COM-(2018)-746.docx 14 kB null Prevziať Prevziať