LPEU/2018/141 COM(2018)744 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti [zmenená smernicou 2018/XXX/EÚ] a nariadenie Európskeho parlame...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PS_smernica-o-energetickej-efektivnosti-brexit.docx 38 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať