LPEU/2018/105 COM(2018)800 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Pracovný program Komisie na rok 2019 Plníme sľuby a pripravujeme sa na budúcnosť

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbezne-stanovisko_MZVEZ-SR_105.docx 15 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať