LP/2024/39 Návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
00._Obal_materialu.docx 36 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
01._Návrh_uznesenia_vlády.docx 39 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
02._Predkladacia_správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
03._Vlastný_materiál.docx 35 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04._Doložka_vybraných_vplyvov.docx 34 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
05._-Vyhlásenie_predkladatela.docx 12 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
06._Vyhodnotenie_MPK.docx 31 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 30 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať