LP/2024/216 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 17 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vlastny_material.docx 65 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_vseobecna_cast.docx 22 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_osobitna_cast.doc 72 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dolozka_vybranych_vplyvov.docx 43 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analyza_socialnych_vplyvov.docx 38 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analyza_vplyvov_na_podnikatelske.docx 43 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Kalkulačka_nakladov.xlsx 295 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
konsolidovane_znenie.docx 704 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 48 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 58 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať