LP/2023/74 Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 117 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
0_obal.docx 20 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1_predkladacia-správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
2_vlastný-materiál.doc 527 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3_dôvodová-správa---všeobecná-časť.docx 34 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
4_dôvodová-správa---osobitná-časť.docx 63 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_doložka-vybraných-vplyvov.docx 50 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
6_doložka-zlučiteľnosti.docx 22 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
7_vyhodnotenie-MPK.docx 167 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
8_vyhlásenie-predkladateľa.docx 18 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
9_správa-o-účasti-verejnosti.docx 30 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať