LP/2023/625 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Analýza-sociálnych-vplyvov.docx 39 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
03_Dovodová-správa-všeobecná-časť.docx 12 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
04_Dovodová-správa-osobitná-časť.doc 38 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
02_vlastný-materiál.docx 18 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka-vplyvov.docx 32 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 54 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
doložka-zlučiteľnosti.docx 13 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať