LP/2023/578 Stratégia rezortného vzdelávania na roky 2024 - 2030

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov-Stratégia-rezortného-vzdelávania_po-MPK.docx 37 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Strategia-rezortneho-vzdelavania-na-roky-2024-2030_po-MPK.docx 154 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 28 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať