LP/2023/155 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú hodnota investície a koncesie a základné náležitosti štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka vplyvov.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
07_Doložka_zlučiteľnosti.docx 13 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Nariadenie vlády - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 25 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 32 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
00_Obal_materialu.docx 28 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
03_Vlastný_materiál.docx 31 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
01_Návrh_uznesenia.docx 37 kB Návrh uznesenia NR SR Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
06_Dolozka_vplyvov.docx 39 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vyhlásenie_predkladateľa.docx 18 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať