LP/2022/825 Akčný plán inteligentných miest a regiónov na roky 2023 - 2026

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
3_Predkladacia-sprava.docx 31 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
7_Analyza-vplyvov-na-podnikatelske-prostredie.docx 57 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
6_Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 76 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
8_Analyza-socialnych-vplyvov.docx 46 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 55 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 69 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
3_Vlastný-materiál.docx 7 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
01_Obal_vláda.docx 24 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1_Návrh-uznesenia-vlády.docx 41 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
4_Doložka-vybraných-vplyvov.docx 53 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
2_Predkladacia-sprava.docx 31 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
5_Vyhlásenie-predkladateľa.docx 19 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať