LP/2022/798 Návrh Aktualizácie Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 29 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 34 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
0.-Obal.docx 35 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1.-Navrh-uznesenia-vlady.docx 40 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
3.-Vlastný-material.docx 2 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
4.-Dolozka-vybranych-vplyvov.docx 46 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
2.-Predkladacia-sprava.docx 31 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať