LP/2022/578 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 114/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal---nariadenie-vlády-.docx 14 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1_Návrh-uznesenia---nariadenie-vlády-.doc 86 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
2_Predkladacia-správa---nariadenie-vlády-.doc 44 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
3_Vlastný-materiál---nariadenie-vlády-.docx 19 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
4_Dôvodová-správa---všeobecná-časť---nariadenie-vlády-.docx 15 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_Dôvodová-správa---osobitná-časť---nariadenie-vlády-.docx 12 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6_Doložka-vybraných-vplyvov---nariadenie-vlády-.docx 30 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
7_Dolozka-zlucitelnosti---nariadenie-vlády.docx 21 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
8_Správa-o-účasti-verejnosti---nariadenie-vlády-.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
9_Konsolidované-znenie---nariadenie-vlády.docx 15 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať