LP/2022/399 Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
01-OP-HLAS-EBA-vlastnymat-do-MPK.docx 28 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
03-OP-HLAS-EBA-dovodova-sprava-vseob-cast-do-MPK.docx 32 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
04-OP-HLAS-EBA-dovodova-sprava-osobitna-cast-do-MPK.docx 33 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
08-OPATR-HLAS-EBA-oznamenie-do-MPK.docx 21 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
06-OP-HLAS-EBA-dovodova-sprava-dolozka-zlucitelnosti-do-VR.docx 27 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 25 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať