LP/2022/398 Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
01-nov-OP-HLAS-NBS-vlastmat-do-MPK.docx 34 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
03-nov-OP-HLAS-NBS-dovodova-sprava-vseob-cast-do-MPK.docx 24 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
04-nov-OP-HLAS-NBS-dovodova-sprava-osobitna-cast-do-MPK.docx 24 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
08-nov-OPATR-HLAS-NBS-oznamenie-do-MPK.docx 21 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
09-nov-OP-HLAS-NBS-informativne-konsolidovane-znenie.docx 41 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
10-nov-OP-HLAS-NBS-novelizovane-opatrenie-s-novelami.docx 40 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
06-nov-OP-HLAS-NBS-dovodova-sprava-dolozka-zlucitelnosti-do-MPK.docx 26 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať