LP/2022/251 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 251/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
08_sprava_verejnost.docx 13 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
01_obalLRV.doc 37 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
02_predkladacia.rtf 47 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
03_vlmat.docx 31 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04_dovodova.docx 19 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
05_dolozka_zlucitelnosti.docx 24 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
06_tabulka_zhody.docx 52 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
07_dolozka_vplyvov.docx 30 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
09_Vyhodnotenie-medzirezortneho-pripomienkoveho-konania.docx 28 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 22 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať