LP/2022/221 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ... 2022 č. S15921-2022-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2022

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
2_vlastný_materiál.docx 19 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3_dôvodová_správa_všeobecná-časť.docx 29 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
4_dôvodová_správa_osobitná_časť.docx 19 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_doložka_vybraných_vplyvov.docx 47 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
5_b_analýza_vplyvov_na_rozpočet_verejnej_správy.docx 55 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
6_doložka_zlučiteľnosti.docx 22 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
7_správa_o_účasti_verejnosti.docx 22 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
8_oznámenie.docx 21 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
0_obal.docx 30 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
5_a_analýza-sociálnych-vplyvov.docx 32 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
1_predkladacia_správa.docx 28 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať