LP/2021/719 Návrh Aktualizácie Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Návrh-uznesenia-vlády.docx 33 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov.docx 41 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Predkladacia-sprava.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.docx 3 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal.docx 35 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 32 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať