LP/2021/509 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
00_obal_spk.docx 22 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
01_predkladacia-sprava_spk.docx 26 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
02_vlastny-material_spk.docx 64 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
03_dovodova-vseobecna_spk.docx 30 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
04_dovodova-osobitna_spk.docx 32 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
05_dolozka-vplyvov_spk.docx 40 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06_doložka-zlučiteľnosti_spk.docx 28 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
07_sprava-o-ucasti-verejnosti_spk.docx 27 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
08_vyhodnotenie-medzirezortneho-pripomienkoveho-konania.docx 37 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
09_vyhlásenie-predkladateľa_spk.docx 25 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
10_analyza-podnikatelia_spk.docx 125 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsolidovane-znenie-_292_2020.rtf 8 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať