LP/2021/4 Akčný plán na roky 2021-2022 Národného transplantačného programu na roky 2014-2018, s výhľadom do roku 2022 podľa 6 základných pilierov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu na rokovanie vlády SR.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.pdf 609 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vyhlásenie-predkladateľa.pdf 170 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.pdf 628 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať