LP/2020/486 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---všeobecná-časť.docx 15 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---osobitná-časť.doc 25 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Návrh-opatrenia---znenie.docx 15 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
socialne-vplyvy.doc 88 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vplyvy-na-rozpocet-verejnej-spravy.doc 174 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 19 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 22 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať