LP/2020/473 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodičovského príspevku

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa----osobitná.docx 13 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---všeobecná-časť.docx 16 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy,-zamestnanosť-vo-verejnej-správe-a-financovanie-návrhu.docx 42 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-sociálnych-vplyvov.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 25 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Návrh-opatrenia.docx 15 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal-do-pracovnej-komisie-LRV.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať