LP/2020/457 Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnote rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v roku 2020

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
1-Obal.docx 25 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
2-Predkladacia-správa.docx 18 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
3-Vlastny-mat.docx 22 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
4-Dôvodová-správa---všeobecná-časť.docx 27 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5-Dôvodová-správa---osobitná-časť.docx 15 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6-Doložka-vybraných-vplyvov.docx 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
6.1-Vplyvy-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 45 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
7-Doložka-zlučiteľnosti.docx 12 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
8-Vyhodnotenie.docx 25 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
9-Správa-o-účasti-verejnosti.docx 21 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať