LP/2020/190 Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky za rok 2019

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
vlastný-materiál.docx 119 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal.docx 22 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
návrh-záznamu-z-rokovanie-vlády-SR.docx 12 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Obal.docx 22 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa.docx 17 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka-vplyvov.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vyhlásenie-predkladateľa.rtf 41 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať