LP/2020/127 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1_Obal_MPK.docx 14 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
2_Predkladacia-správa.docx 14 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
4_Dôvodová-správa.docx 30 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
3_Vlastny_material.docx 17 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 41 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 47 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať