LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 29 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 108 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 141 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
6_Analyza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 108 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
7_Analyza-vplyvov-na-zivotne-prostredie.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
8_Analyza-socialnych-vplyvov.docx 52 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vyhlásenie-predkladateľa.docx 15 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Navrh-uznesenia-vlady.docx 43 kB Návrh uznesenia NR SR Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
3_vlastny-mat_NUS-SR-2030_po-MPK.docx 2 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 29 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať