LP/2019/858 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 187/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal_MPK.docx 14 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa.docx 13 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka-zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa-o-účasti-verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vlastny-mat.docx 228 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa.docx 14 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 31 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 36 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať