LP/2019/837 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/2018 Z. z. ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
upravené-do-MPK-vlastný-materiál.docx 19 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
upr.-do-MPK--Predkladacia-správa.docx 20 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
upr.-do-MPK-Dôvodová-správa---všeobecná.docx 20 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
Upr.-do-MPK-Dôvodová-správa---osobitná.docx 19 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
upr.-do-MPK-Doložka-vybraných-vplyvov.docx 22 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
upr.-do--MPK-DOLOŽKA-ZLUČITEĽNOSTI.docx 20 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
upr.-do-MPK--správa-o-účasti-verejnosti.docx 19 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať