LP/2019/764 Legislatívny zámer Návrh na uzavretie Dohody, ktorou sa mení Zmluva, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Dôvodová-správa--osobitá-časť.docx 20 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Navrh-uznesenia-NRSR.docx 14 kB Návrh uznesenia NR SR Prevziať Prevziať
MPK_obal_podpis.pdf 26 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
MPK_podpis.pdf 32 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Legislatívny zámer - návrh uznesenia vlády.docx 25 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa--všeobecná-časť_upravene.docx 20 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Obal_MPK.rtf 61 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Dohoda_SK.docx 68 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dohoda_AJ.docx 55 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať