LP/2019/533 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1530)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
tlac_1530-paragrafove_znenie.docx 27 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
tlac_1530-dovodova.docx 27 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
tlac_1530-dolozka_zluc.docx 29 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
tlac_1530-dolozka_fin.docx 69 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
tlac_1530-dolozka_soc.docx 30 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
tlac_1530-dolozka_vplyv.docx 17 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
tlac_1530-stanovisko_fin.pdf 333 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
tlac_1530-obal.pdf 17 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 24 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Poslanecký návrh zákona - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 29 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať