LP/2019/347 Návrh na zrušenie úlohy č. 1 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019 – návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
vlastny-material.docx 14 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
navrh-uznesenia-vlady.docx 20 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
predkladacia-sprava.docx 13 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
dolozka-vybranych-vplyvov-2019.docx 20 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
obal-materialu.docx 13 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 27 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 31 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať