LP/2019/174 Návrh na schválenie Aktov Svetovej poštovej únie – 10. dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovej únie, 2. dodatkového protokolu ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovej únie a Dodatkového protokolu k Svetovému poštovému dohovoru prijatých na 2. mimoriadnom kongrese Svetovej poštovej únie (Addis Abeba, 03. - 07.09.2018)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vlastný-materiál-Desiaty-dodatkový-protokol-k-ústave.docx 25 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal-Vlastný-materiál.doc 28 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Druhý-dodatkový-protokol-ku-Generálnemu-poriadku.docx 62 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dodatkový-protokol-k-Svetovému-poštovému-dohovoru.docx 38 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
1_FR_verzia_Desiaty-dodatkový-protokol-k-ústave.docx 42 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
2_FR_verzia_Druhý-dodatkový-protokol-ku-Generálnemu-poriadku.docx 73 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3_FR_verzia_Dodatkový-protokol-k-SPD.docx 45 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa.doc 40 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vyhlásenie-predkladateľa.doc 73 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov.docx 29 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh-uznesenia-vlády.docx 47 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať