LP/2018/95 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 22 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 28 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
0_obal-materiálu.docx 26 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1_vlastný-materiál_FINAL.docx 35 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
2_-návrh-uznesenia-vlády.docx 32 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
3_predkladacia-správa.rtf 60 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
4_dôvodová-správa---všeobecná-časť.rtf 45 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_-dôvodová-správa---osobitná-časť_FINAL.rtf 70 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6_doložka-vplyvov.rtf 166 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
7_doložka-zlučiteľnosti.docx 32 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
9_správa-o-účasti-verejnosti.rtf 117 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
10_tabuľka-zhody_ATEX_FINAL.rtf 2 MB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
11_konsolidované-znenie_-ATEX_FINAL.rtf 567 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať