LP/2018/684 Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozka_vybranych_vplyvov.rtf 256 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_vplyvovPP.rtf 178 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
sprava_o_ucasti_verejnosti.rtf 117 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
dolozka_zlucitelnosti.rtf 88 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
dovodova_vseobecna.rtf 53 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova_osobitna.rtf 169 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny_mat.rtf 263 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
konsolidovane_znenie.rtf 443 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 25 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 31 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať