LP/2018/665 Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia-sprava_SPK-pre-FP.rtf 46 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava-osobitna-cast_SPK-FP.rtf 68 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava-vseobecna-cast_SPK-FP.rtf 48 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 18 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vlastny-material_SPK-FP.docx 28 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Opatrenie_konsolidovane-znenie_SPK-FP.docx 59 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 4 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať