LP/2018/640 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Riadne-predbežné-stanovisko.docx 75 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Analýza-sociálnych-vplyvov.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh-smernice_COM(2018)-184.docx 184 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Návrh-smernice_príloha_COM(2018)-184.docx 95 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 22 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 25 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Riadne-predbežné-stanovisko_po-MPK.docx 76 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať