LP/2018/532 Návrh riadneho predbežného stanoviska Ministerstva financií Slovenskej republiky k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program spolupráce v colnej oblasti "Colníctvo"

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbezne-stanovisko_customs.doc 132 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dolozka-vybranych-vplyvov.docx 16 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
ST-9929-2018-INIT-SK.pdf 902 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
ST-9929-2018-INIT-EN.pdf 777 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
ST-9929-2018-ADD-2-EN.pdf 2 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
ST-9929-2018-ADD-1-SK.pdf 398 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
ST-9929-2018-ADD-1-EN.docx 98 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
ST-9929-2018-ADD-3-SK.pdf 465 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
ST-9929-2018-ADD-3-EN.pdf 388 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
obal.rtf 51 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 19 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 22 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať