LP/2018/482 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 33 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
0_obal-materiálu.docx 27 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1_vlastný-materiál-LVD_FINAL.docx 29 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
2_-návrh-uznesenia-vlády.docx 32 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
3_predkladacia-správa.rtf 61 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
4_dôvodová-správa---všeobecná-časť.rtf 48 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_-dôvodová-správa---osobitná-časť_FINAL.rtf 57 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6_doložka-vplyvov.rtf 170 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
7_doložka-zlučiteľnosti.docx 27 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
9_správa-o-účasti-verejnosti.rtf 118 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
10_-tabuľka_zhody_final.rtf 858 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
11_konsodiované-znenie_LVD_FINAL.rtf 372 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať