LP/2018/216 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 30 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 37 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre správne právo pri Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 36 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
06_Tabulka-zhody_EEZ.rtf 212 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
03_Dovodova-sprava.rtf 70 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa-Osobitná-časť.docx 18 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
02_Vlastný-materiál.rtf 517 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
06_Tabulka-zhody_ELV.rtf 367 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
04_Dolozka-vybraných-vplyvov.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
11_Sprava-o-ucasti-verejnosti.docx 21 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať