LP/2017/910 Návrh Medzirezortného programu 06E – Podpora obrany štátu na roky 2018 až 2023

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
doložka-vplyvov-po-PPK.docx 48 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastný-materiál-po-PPK.docx 58 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
uznesenie_BR-SR.DOCX 35 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať