LP/2017/900 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 27 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 33 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
0_vyhlaska9_obal_Komisia.rtf 68 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1_vyhlaska9_predkladacia.rtf 75 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
2_vyhlaska9_vlastnymat.doc 4 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3_vyhlaska9_dovodova.rtf 204 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
4_vyhlaska9_dolozka_vplyvov.rtf 189 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
4a_vyhlaska9_vplyvy-na-podnikatel.rtf 170 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
5_vyhlaska9_dolozka_zlucitelnosti.rtf 40 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
6_vyhlaska9_sprava_o_ucasti_verejnosti.rtf 60 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať