LP/2017/836 Aktualizácia Národného programu duševného zdravia a Plán realizácie úloh Národného programu duševného zdravia na obdobie rokov 2017 - 2018

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
1.vlastný-materiál---NÁRODNÝ-PROGRAM-DUŠEVNÉHO-ZDRAVIA.docx 562 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
2.vlastný-materiál---Plán-realizácie-úloh-Národného-programu-duševného-zdravia-na-obdobie-rokov-2017.docx 16 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov.docx 41 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh-komuniké.docx 11 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Návrh-uznesenia-vlády.docx 13 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Obal-do-MPK.docx 14 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa.docx 14 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 27 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie vlády SR.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať