LP/2017/834 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa-účasti-verejnosti-na-tvorbe-právneho-predpisu.docx 24 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov-MPK.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet_vs_MPK.docx 48 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-sociálnych-vplyvov_MPK.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---všeobecná-časť.rtf 50 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---osobitná-časť.rtf 40 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Návrh-uznesenia-vlády.docx 33 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vlastný_material_poMPK.docx 45 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie vlády SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať