LP/2017/832 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
01a-VLASTNY-MATERIAL-SS-PK-na-rok-2018-návrh.doc 34 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04-DOVODOVÁ-SPRÁVA-osobit-časť-2018.rtf 43 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
07-PRILOHA-PK-ŠS-na-rok-2018.xls 48 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 19 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
03L-DOVODOVA-SPRAVA--SS-vseobec-cast_05_12_2018.rtf 49 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať