LP/2017/806 Zmena Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (verzia 3.0)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
01_Obal_vlada-SR.docx 24 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
02_Navrh_uznesenia_vlady_SR.docx 27 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
03_Predkladacia-správa.docx 26 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
04_Vlastny-material.docx 48 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
05_Dolozka_vplyvov.docx 30 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
07_Komunike.docx 15 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
08_Priloha_IROP_3.0.docx 3 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 44 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať