LP/2017/766 Zmena operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020 (verzia 2.0)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
03_-vlastny_material.docx 25 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_vplyvov_na_rozpočet_VS_OP-LZ.docx 48 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
05_priloha_OPLZ_verzia_2_0.doc 2 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 25 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 31 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať