LP/2017/748 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2017, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 289/2010 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 19 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_vseobecna.rtf 115 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Predkladacia_sprava.rtf 106 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Obal.rtf 70 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Konsolidovane_znenie.rtf 60 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vlastny_material.rtf 77 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_osobitna.rtf 144 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať