LP/2017/744 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 53 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre správne právo pri Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 67 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
03_vlastny-material-komisia.doc 816 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
08_tabuľky-zhody_smernica-o-odpade_-s-pripomienkami-MPK.docx 35 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
08_tabuľky-zhody_obaly_s-pripomienkami-MPK.rtf 162 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
08_tabuľky-zhody_elektro.docx 20 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
08_tabuľky-zhody_batérie_s-pripomienkami-MPK.docx 17 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
08_tabuľky-zhody_PCB_s-pripomienkami-MPK.docx 21 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
04_dôvodová-správa_všeobecná-časť.rtf 86 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
05_dôvodová-správa_osobitná-časť_s-pripomienkami-MPK.docx 22 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
06_dolozka-vybranych-vplyvov_po-PPK.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06_vplyvy-na-podnikatelske-prostredie.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať