LP/2017/721 Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia vlády č. 132 zo 14. 2. 2001 k návrhu na ratifikáciu Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. 10. 1996 podpísaného Slovenskou republikou v Haagu 1. 6. 1999

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
uznesenie č.132-2001.pdf 43 kB Uznesenie Vlády SR Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
dolozka-vybranych-vplyvov-2017_aktual_2017_2020_final.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
navrh_uznesenia_vlady_SR_dohovor_final-(4).rtf 189 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
vlastnymat-vlada_dohovor_final.rtf 64 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
predkladacia_sprava_final.rtf 80 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať