LP/2017/708 Nariadenie vlády Slovenskej republiky,ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie LRV SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 27 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dolozka-vplyvov.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dolozka-zlucitelnosti.docx 28 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava---osobitna-cast.docx 19 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava---vseobecna-cast.docx 22 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
navrh-uznesenia-vlady.docx 33 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
návrh-nariadenia-vlády---vlastný-materiál.docx 320 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Predkladacia-sprava.doc 43 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Tabulka-zhody.doc 59 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať